Hva leter du etter?

Gassbedøving av griser- anbefalt metode

Dyr som slaktes blir bedøvet før de blir avlivet. Alle bedøvingsmetoder har sine fordeler og ulemper. I Norge brukes CO2 til bedøving av gris og kylling. Metoden er internasjonalt anerkjent og god når det gjøres riktig.


Publisert: 10 jul, 2018 Oppdatert: 11 jul, 2018 Av: Elisiv Tolo

Griser drives gruppevis til bedøving, noe som er vurdert som et dyrevelferdsmessig framskritt. Inndriving til bedøving er viktig av to grunner. Uro og tvang under inndriving er en belastning i seg selv, og stress før bedøving kan påvirke kvaliteten på bedøvingen.

Griser går selv i grupper gjennom et slusesystem fram til gassfella. Bruk av CO2 medfører noe ubehag idet grisen eksponeres for gassen. Ved gasskonsentrasjon på minst 90 prosent vil de aller fleste grisene være bedøvd i løpet av 11-15 sekunder. De mister kontroll over beina og legger seg ned. Aktivitet både i form av lyd og bevegelse etter 15-20 sekunder skjer i ubevisst tilstand. Det vil alltid være noe variasjon når det gjelder hvor fort et dyr mister bevisstheten ved bruk av CO2. Det optimale er at alle griser har mistet bevisstheten innen 15 sekunder. Men det vil være tilfeller hvor det kan ta noen sekunder ekstra – sees særlig på store purker og råner. Til gjengjeld reagerer de gjerne mindre før de legger seg.

Undersøkelser som konkluderer med at dyra reagerer heftig på gassen er gjort i eldre, dårlig utformede systemer, av den typen som var i bruk på nittitallet. Resultatene er da ikke uten videre gyldige for moderne gassfeller med optimal kontroll.

Andre bedøvingsmetoder (boltpistol eller strøm) forutsetter i praksis at du skiller enkeltdyr ut i fra flokken, samt en eller annen form for fiksering; dyrene må stå rolig eller holdes fast for å sikre at bolt eller elektroder plasseres riktig. Alle husdyrene våre er flokkdyr, og liker ikke å forlate flokken på et fremmed sted. Skal man få dyr til å gå alene inn i en innretning som holder dem fast, er det derfor ofte behov for bruk av tvang, som f.eks. elektrisk drivstav.

Vi har et strengt offentlig regelverk for avliving og slakting, som har detaljerte bestemmelser om metoder, utstyr, kompetanse, rutiner og dokumentasjon. Les mer om det her: https://www.animalia.no/no/Dyr/dyrevelferd/dyrevelferd-ved-slakting/