Hva leter du etter?

Seminar om matforsvar

Seminaret Matforsvar: Trygg mat i en usikker tid  arrangeres i Oslo 20. oktober.


Publisert: 06 okt, 2017 Oppdatert: 06 okt, 2017

Målet er å øke bevisstheten rundt matforsvar og diskutere status for matforsvar i Norge.

– Vi i Norge er heldige. Statistikken over medisinbruk og sykdomsforekomst hos både husdyr og mennesker tilsier at norsk mat er blant verdens tryggeste. Det er et resultat av langvarig godt samarbeid mellom næring, myndighetene og akademia for å løse problemer kunnskapsbasert og systematisk.  Det oppstår stadig nye utfordringer, og vi trenger hele tida bevisstgjøring og oppdatering om nye og mulige trusler i framtida, sier Sigrun Hauge, Fagsjef mattrygghet i Animalia, som er medarrangør av seminaret.