Ledig stilling: Fagsjef bærekraft, miljø og klima

Vi søker en engasjert fagsjef som vil være en pådriver for å fremme bærekraft- og miljøperspektivet i kjøtt- og eggnæringen gjennom utvikling og formidling av kunnskap og deltakelse i samfunnsdebatten. 

I rollen vil du utnytte kunnskap fra forskningsmiljøer og bidra til en bærekraftig utvikling i bransjen. Du vil bidra til å synliggjøre bransjens økte fokus på miljø og bærekraft gjennom aktiv deltakelse i den offentlige debatten.

Dette innebærer blant annet følgende arbeidsoppgaver:

  • Være en av Animalias faglige ressurser innen bærekraft, miljø og klima
  • Initiere og delta i FoU-prosjekter
  • Arbeid med tverrfaglige spørsmål og problemstillinger knyttet til kosthold, ernæring, bærekraft og miljø/klima
  • Være oppdatert, gi råd og formidle fag- og forskningsresultater innen fagfeltene til bonde, bransje, myndigheter og andre
  • Tilby og gjennomføre oppdragsbasert virksomhet på fagområdet
  • Nettverksbygging og tverrfaglig samarbeid
  • Utadrettet kommunikasjon som foredrag, fagartikler og nettbasert formidling

Vi søker deg som har et sterkt engasjement for bærekraft- og miljøspørsmål og solid landbruksfaglig innsikt. Du har faglig tyngde til å kunne gå i diskusjon med andre eksperter, utforming av forskningsoppdrag, samtidig som du evner å kommunisere med ulike målgrupper. Videre er du samfunnsengasjert, en god relasjonsbygger og har politisk teft.

Du har utdanning på masternivå eller ph.d. i relevante fagområder kombinert med solid fag-, prosjekt- eller forskererfaring innen bærekraft, klima og miljø innen landbruk, ernæring eller matproduksjon.

Vi tilbyr muligheten til å arbeide i et dynamisk og sterkt fagmiljø i en stilling med store påvirkningsmuligheter i et samfunnsaktuelt område. I Animalia vil du sammen med 71 dyktige kollegaer jobbe i grensesnittet mellom industri, forskning og utvikling i en bransje med et viktig samfunnsoppdrag.

Norsk kjøtt- og eggproduksjon er en viktig del av et bærekraftig norsk matsystem. Kjerneområdene bærekraft, miljø og klima og kjøtt og egg i kostholdet arbeider derfor tett sammen i Animalia. Hvis du allerede er godt kjent med ernæringsfaget og/eller temaer innen bærekraft og norsk matproduksjon, er dette en mulighet til en utfordrende og svært spennende jobb.

For mer informasjon, ta gjerne kontakt med vår rekrutteringspartner Navigio ved Benedikte Mæland på tlf +47 473 31 809, eller Animalia ved Ola Nafstad på tlf +47 908 55 568.

Vi ser frem til å motta din søknad snarest og senest søndag 17. september. Send søknaden din her.