Katrine Andersen Nesse

Fagsjef - Bærekraft, miljø og klima
Bærekraftig produksjon og kosthold

Tlf: 911 82 159
katrine.nesse@animalia.no