Ivar Johnny Hellerud

Fagkonsulent kjøttskjæring
Skjæring og analyse