ANAVAC - vaksine mot sjodogg


Sjukdommen sjodogg forårsakes av bakterien Anaplasma phagocytophilum. Denne bakterien overføres med flått og medfører betydelige velferdsutfordringer og produksjonstap i norsk sauehold, spesielt langs Vestlandskysten. Forskningsprosjektet ANAVAC har som mål å utvikle en vaksine som på sikt kan brukes for å beskytte sauen mot Anaplasma og utvikling av sjodogg.


Les mer om prosjektet