Hva leter du etter?

Digital dermatitt - på fremmarsj i norske fjøs


Åse Margrethe Sogstad

Et norsk forskningsprosjekt skal øke kunnskapen om de bakteriene som forårsaker den smittsomme klauvsjukdommen digital dermatitt. Forskningsprosjektet skal undersøke hvordan miljø- og stellfaktorer påvirker forekomst og spredning hos norske melkekyr og vurdere forebyggende tiltak.


Les mer om prosjektet