FåreBygg: Enkle driftsbygninger i norsk sauehold


Hovedmålet for prosjektet er å utvikle vitenskapelig baserte anbefalinger for framtidsrettede kostnadseffektive bygningsløsninger, gjennom å undersøke sammenhenger mellom bygnings- og driftsløsninger og sauens helse, velferd, produksjon og økonomi.


Les mer om prosjektet