Fjørfe: Optimalisering av slaktehygiene


Sigrun J. Hauge

Målet er å finne kostnadseffektive tiltak for å optimalisere hygienisk kvalitet av ferske kyllingprodukter og utvikle vurderingsmetoder og kriterier. Dette skal gi økt holdbarhet av produktene og redusere risiko for overføring av patogene og antibiotikaresistente bakterier.

Det gjennomføres litteraturstudium for å se hva som skjer i andre land, samtidig som vi ser på metoder og undersøkelser som allerede har blitt utført i norske slakterier.