Fôring av høgproduktiv Norsk Kvit Sau


Prosjektet har hatt som hovedmål å se på utfordringer knyttet til fôring av høytytende NKS-søyer, og ble gjennomført i perioden 2011- 2013. Prosjektet eies og gjennomføres av Universitetet for Miljø og Biovitenskap (UMB), Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap.


Les mer om prosjektet