Fôring av høgproduktiv Norsk Kvit Sau

Samarbeidspartnere var Animalia, Norsk Sau og Geit, Nortura, Felleskjøpet fôrutvikling, Fiskå Mølle, Norgesfôr, Småfeprogrammet for Fjellregionen v/Fylkesmannen i Hedmark og Norges veterinærhøgskole.

Prosjektet startet i 2011 og gikk over 3 år. Det har et driftsbudsjett på 1,2 mill kr i tillegg til en post doc stilling finansiert av UMB (nå NMBU).

Prosjektleder: Åshild Taksdal Randby, Universitetet for Miljø og Biovitenskap, Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, ashild.randby@nmbu.no

Les om resultater fra prosjektet: Ekstra E-vitamin reduserer lammedødelighet.

Les også om resultater fra forsøk med ulike surfôrkvaliteter (Sau og Geit 3/15)