Fôring av søya for livskraftige lam


Forskningsprosjektet skal fremskaffe kunnskap om fôring av høgtytende søyer (NKS) før, under og etter drektigheten, med mål om å optimalisere lammenes næringstilgang, overlevelse og tilvekst.


Les mer om prosjektet