Friske føtter


Synnøve Vatn

Prosjektet Friske føtter har hatt som mål å kartlegge og bekjempe fotråte hos småfe. Prosjektet har vært et samarbeid mellom husdyrnæringa, Mattilsynet, Veterinærinstituttet og Animalia.

Les mer om prosjektet her