Hygenea - Risikobasert hygienekontroll i europeiske slakteri


Den europeiske kjøttindustrien er underlagt mange obligatoriske prøvetakingsregimer for å overvåke hygiene og sikre trygg mat. I og med at det brukes mange forskjellige metoder er vanskelig å sammenligne hygieneresultatene mellom forskjellige slakteri og land. Hovedmålet med Hygenea er å sikre at investeringer og målrettet jobbing skal gi maksimal mattrygghet. .