Koksidiose hos lam - resistens og forebygging


Dette forskningsprosjektet skal gi økt kunnskap om bruk og effekt av medikamenter mot koksidier og tiltak for å forebygge resistens for å ivareta dyrevelferd og økonomi i saueholdet.


Les mer om prosjektet