ListWare-prosjekt


Sigrun J. Hauge

Prosjektet skal utvikle software for fastsettelse av kjøttprodukters Listeria-holdbarhet, dvs tiden et produkt kan lagres før antallet Listeria har formert seg til grenseverdien i lovverket. ListWare-prosjektet vil gi mer nøyaktige og konkrete resultater for ulike faktorer som påvirker holdbarheten, og programvaren vil beregne bedre, billigere og sikrere tall for holdbarheten enn de verktøyene næringsmiddelforetak har tilgjengelig i dag