Hva leter du etter?

Pigcomp


Lars Erik Gangsei

Hvert år CT-scanner selskapet Topigs Norsvin ca. 3 500 norske hanngriser som er aktuelle å benytte i avlen. CT gir svært verdifull kunnskap for avlsarbeidet, men verdien vil øke betydelig dersom man finner en effektiv metode for identifisere ulike organer, stykningsdeler etc. i CT-bildene. Atlas-segmentering er en slik metode. Atlaset kan ses på som en gjennomsnittsgris. Den underliggende ideen er at man kan transformere ("skvise") de enkelte individene inn i atlaset (atlas-formen), hvor organer, stykningsdeler etc. er definert på forhånd. Dermed identifiserer man de ulike organene/ stykningsdelene i individet.