Prosjekt KALKU-LATOR


Guro Vasdal

Prosjekt KALKU-LATOR – Kalkunvelferdsindikatorer for bedre dyrevelferd, dyrehelse og økt bærekraftig verdiskapning i norsk kalkunproduksjon .

Hovedmålet med prosjektet å generere kunnskap som kan bidra til å vurdere og forbedre dyrevelferden i norsk kalkunproduksjon, og danne det faglige grunnlaget for næringas utvikling av et dyrevelferdsprogram for kalkuner.