Prosjekt Kyllingscore


Guro Vasdal

Animalia leder i samarbeid med KLF, Nortura og NMBU et 4-årig forskningsprosjekt hvor hovedmålet er å finne flere gode dyrevelferdsindikatorer for kyllingproduksjonen.