Oppalsprosjektet


Rearing laying hens: Development of optimal methods that safeguard welfare and productivity er et størreforskningsprosjekt i regi av NVH, VI, UMB og Animalia. Prosjektet er finansiert av for forskningsavgift for landbruksprodukter(FFL) og forskningsmidler over jordbruksavtalen (JA). Animalia er med som partner i prosjektet, deltatt i utforming og gjennomføring av delprosjekter. Prosjektet ferdigstilles i 2017.