Skader og transportdød hos slaktekylling


Käthe Elise Kittelsen

Prosjektet skal identifisere risikofaktorer for skader og dødelighet hos slaktekylling for å utvikle forebyggende tiltak i vekstperioden, under plukking, ved transport og ved håndtering på slakteriet. Prosjektdeltakere er Animalia, Nortura, KLF, Norsk kylling, Felleskjøpet fôrutvikling, Norilia, NVH, Veterinærinstituttet