Hva leter du etter?

Småfesmak


Elin Rasten Brunsdon

Hovedmålet til prosjektet var å øke verdien og avsetningen av lam og sau gjennom økt dyrevelferd og forbedret kvalitet på kjøttråstoff og produkter. Dette skulle oppnås gjennom tre delmål: 1) Etablere råd om driftsopplegg i forkant av transport og slakting, som skal gi bedre dyrevelferd og mer stabil kjøttkvalitet. 2) Forstå smaksvariasjon i småfe og utvikle smaksprofiler for ferske og spekede produkter. 3) Oppnå stabil og god binding i fenarull gjennom rett valg av råstoff og prosess