Smartfrys


Frøydis Bjerke

En ny innfrysningsteknologi basert på magnetfeltfrysing skal utprøves og tilpasses kjøtt. Spesielt skal effekter på kjøttets væsketap og struktur (mikroskopi, impedansspektroskopi) undersøkes, samt holdbarhet og oksidasjon og sensoriske egenskaper. Å kunne fryse og tine kjøtt uten at det oppleves som «fryst» vil være en forbedring som gir større fleksibilitet og mindre svinn gjennom verdikjeden for kjøtt.