Om prosjektet

Målet med Smartfrys er å bevare råvarenes og produktenes kvalitet ved å optimalisere anvendelsen av ulike kjøle-, fryse- og tinemetoder for kjøtt, samt undersøke hvordan nye fryseprosesser kan tilpasses og anvendes i norsk kjøttforedling.

I modellforsøk sammenlignes magnetfeltfrysing med andre tilgjengelige konvensjonelle innfrysningsmetoder. Her vil prøver med intakt kjøtt- og fettstruktur bli benyttet. Feltparametre (styrke, frekvens) og fryseparametre skal studeres. Temperaturloggere og andre sensorer benyttes for å framskaffe nødvendige data fra prosessen. Sensoriske, mikroskopiske og kjemiske metoder brukes for å beskrive produktene.

I industriforsøk skal ulike frysemetoder (magnetfelt, konvensjonell innfrysing, superkjøl) og tinemetoder sammenlignes for kjøttråstoff og -produkter. Prosjektet vil i alle deler legge stor vekt på statistisk velfunderte og strukturerte forsøksserier, hvor den etterfølgende analysen også følger sunne statistiske prinsipper.

Å vurdere løsninger rundt oppskalering til eksisterende eller nye produksjonslinjer mhp hastighet, volum og kapasitet vil inngå i prosjektet for å sannsynliggjøre industriell suksess. Prosjektet vil også undersøke hvordan energiforbruk ved innfrysing påvirkes med magnetfeltteknologien, for å se om det er mulig å redusere de store energikostnadene forbundet med frysing i kjøttindustrien. Resultatene skal publiseres i vitenskapelige og populærvitenskapelige artikler, foredrag, fagdager og et åpent sluttseminar med nasjonal og internasjonal deltakelse. 

Prosjektets leveranser

DP1 Generisk forståelse av magnetfeltfrysing gjennom systematiske modellforsøk

DP2 Sammenligne fryse-/superkjøl- og tineprosesser på industrielle produkter

DP3 Total økonomi og planer for industriell implementasjon

DP4 Prosjektledelse og administrasjon

DP5 Publisering og kunnskapsspredning