Sunnere storfekjøtt


Kjøttbransjen tar forskningsresultatene om en mulig sammenheng mellom rødt kjøtt og tarmkreft på alvor og gikk i 2013 sammen om et stort prosjekt. Fokuset har vært å fremskaffe vitenskapelig kunnskap for å kunne fremstille storfekjøtt av beste ernæringskvalitet.