Om prosjektet VegMeatCRC

Forbrukerne ønsker sunnere valg, og det er en økende interesse hos industrien for å bruke grønnsaker i bearbeidede kjøttprodukter. Dette er produkter hvor restråstoff, både fra grønnsaks- og kjøttproduksjon, kan benyttes.

Tverrfaglig forskning

Norge har den høyeste forekomsten av tykktarmkreft i Europa og i to norske forskningsstudier fant man at høyt inntak av pølser var forbundet med økt risiko for tykktarmkreft. Man vet fortsatt ikke hvorfor, og det er behov for tverrfaglig forskning som kan kartlegge underliggende mekanismer.

Prosjektet Bearbeidet mat med norske råvarer for forebygging av tykktarmskreft (forkortet VegMeatCRC) vil undersøke om norske råvarer og ingredienser som inngår i bearbeidede kjøttprodukter (pølser) kan bidra til å påvirke utvikling av tarmkreft. Under steking og videre gjennom fordøyelsen kan det dannes mulige kreftfremkallende forbindelser.

Prosjektet vil benytte en kunstig mage-tarm modell og en spesielt egnet musemodell for tykktarmskreft for å kartlegge forekomst av slike forbindelser i tarmen, potensielle endringer i tarmfloraen og kreftutvikling.

Resultatene vil sammenlignes med data fra et norsk screeningprosjekt mot tarmkreft. VegMeatCRC vil videre undersøke om innblanding av grønnsaker i bearbeidede kjøttprodukter kan bidra til å redusere risikoen for tykktarmskreft.