Why does perinatal lamb mortality increase in Norway?


Bakgrunnen for prosjektet er den generelt betydelige lammedødeligheten rundt fødsel, og den økende forekomsten av dødfødsler spesielt. Dette er en stor økonomisk og velferdsmessig utfordring i saueholdet.


Les mer om prosjektet