Hva leter du etter?

Oversikt FoU- prosjekter

Animalia initerer, leder og deltar i en rekke FoU- prosjekter som har relevans for kjøtt- og eggbransjen. Tabellen gir en oversikt over Animalias FoU- aktivitet per 31.12.2017


Publisert: 02 apr, 2017 Oppdatert: 02 apr, 2017

Prosjekt Forsknings-
finansiering
Eier og Prosjektdeltakere (faglig og finansiell)
Skader og transportdød hos slaktekylling – betydning for dyrevelferd og produktkvalitet

IPN2
2011 - 2017 forlenget
FFL
JA
Animalia - Husdyr
Nortura SA
Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund, KLF
Norsk Kylling AS
Felleskjøpet fôrutvikling AS
Norilia AS
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU
Veterinærinstituttet
Utvikling og validering av dyrebaserte velferdsindikatorer egnet til løpende oppfølging av velferd i slaktekylling produksjonen (Kyllingscore)

IPN2
2014 - 2018
FFL
JA
Animalia – Husdyr
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU
Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund, KLF
Nortura SA
Norsk Kylling AS
Hygenea – risikobasert hygienekontroll i europeiske slakteri

IPN2
2015-2018
NFR
Animalia - Kvalitet og foredling
Veterinærinstituttet
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU
Universidad de Leòn (es)
Nortura SA
Fatland AS
Furuseth AS
Noridane foods AS
NHO Mat og drikke
Mattilsynet
Tönnies Lebensmittel GmbH & Co. KG (de)
ABP Food Group (gb)
Janon Meat (gb)
Mafrile (es)
Matadero de la Pola de Gordon (es)
Landbrug og Fødevare (dk)
En sunnere matpakke – Reduksjon av salt og mettet fett i norske næringsmidler

IPN2
2015-2017
FFL
JA
Animalia – Kjøtt og egg i kostholdet
Tind Spekevarer AS/Grilstad AS
Orkla Foods Norge AS
Nortura SA
Kavli Norge AS
Norgesmøllene AS
Mesterbakeren AS
Bergensbakeriene/Baker Brun AS
SINTEF
Nofima AS
ListWare - Software for risikovurdering av Listeria I spiseklar mat.

IPN2
2016-2018
Bionær Animalia – Kvalitet og foredling
Veterinærinstituttet
Nortura SA
Fatland AS
Grilstad AS
Orkla Foods Norge AS
Matbørsen AS
Lengdemåling av storfe

2015-2017
Egen Animalia – Kvalitet og foredling
Meats AS
BoarPPM – Boars to the market – solutions for Production, Pork quality & Markers for boar taint

IPN2
2016-2020
Bionær C
Skala Maskon AS
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU
Liverpool John Moores University, LJMU (uk)
Matprat - Opplysningskontoret for kjøtt og egg, OEK
SvinA

Utredning
2016-2017
FJM Animalia – Kjøtt og egg i kostholdet
Orkla Foods Norge AS
Nortura SA
Felleskjøpet Agri AS
Norgesfôr AS
Fiskå Mølle AS
Rearing laying hens: development of optimal methods that safeguard welfare and productivity

KMB1
2012 – 2016
FFL
JA
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU
Animalia - Husdyr
Veterinærinstuttet
Simple winter housing constructions for sheep – Consequences for health, welfare, production and economy (Fårebygg)

KPN1
2013 – 2016
FFL
JA
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU
Animalia - Husdyr
Veterinærinstituttet
Norsk institutt for bioøkonomi, NIBIO
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, NTNU
University of Bristol (gb)
Utviklingsfondet for småfe i Fjellregionen
Sunnere storfekjøtt - Identifisering av det sunneste storfekjøttet

KPN1
2013 – 2017
FFL
JA
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU
Nofima AS
Nortura SA
Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund, KLF
Matprat - Opplysningskontoret for kjøtt og egg, OEK
Animalia - Kjøtt og egg i kostholdet
DryMeat

KPN1
2013 – 2017
NFR SINTEF
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, NTNU
Animalia - Kvalitet og foredling
Nofima AS
IATA-CSIC (es)
Nortura SA
Alfsen og Gunderson AS
BWL Maskin AS
Selenium reguirement in Norwegian pig production

KPN1
2014 – 2017
FFL
JA
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU
Veterinærinstituttet
Nortura SA
Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund, KLF
Felleskjøpet Fôrutvikling AS
Norgesfôr AS
Fiskå Mølle AS
Animalia – Husdyr
Ewe nutrition for lamb viability and growth

KPN1
2014 – 2017
FFL
JA
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU
Høgskolen i Nord-Trøndelag, HiNT
Norsk institutt for bioøkonomi NIBIO
Sveriges lantbruksuniversitet, SLU (se)
Nortura SA
Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund, KLF
MTT Agrifood Research Finland (fi)
Satafood Development Association(fi)
Norgesfôr AS
Fiskå Mølle AS
Animalia – Husdyr
Københavns Universitet (dk)
Utviklingsfondet for småfe i Fjellregion,
Norsk Sau og Geit NSG
Addcon GmbH (de)
Increased meat production from beef cattle herds

KPN1
2014 – 2017
FFL
JA
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU
Høgskolen i Nord-Trøndelag, HiNT
Nortura SA
Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund, KLF
Animalia - Husdyr
Norsk Institutt for Bioøkonomi NIBIO
Sveriges lantbruksuniversitet, SLU (se)
Geno SA
TYR
MTT Agrifood Research Finland (fi)
Satafood Development Association (fi)
Anticoccidial drug resistance, development of immunity and alternative control strategy in Norwegian lambs

KPN1
2015-2018
FFL
JA
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU
Veterinærinstituttet
Danmarks Tekniske Universitet, DTU (dk)
University of Las Palmas de Gran Canaria (xb)
French Agency for Food, Environment og Occupational Health and Safety ANSES
Animalia – Husdyr
ANAVAC – A combined tissue culture and reversen vaccinology approcach to develop a vaccine against Anaplasma hagocytophilum in sheep
KPN1
2015-2018
FFL
JA
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU
University of Florida (us)
University of Minnesota (us)
Veterinærinstituttet
Länssjukehuset Linköping (se)
Universitetet i Linköping (se)
Norsk Sau og Geit NSG
Animalia – Husdyr
ANIWEL – Realisation of animal welfare goals in Norways food sector

2015-2018
NFR Norsk Institutt for Bioøkonomi, NIBIO
Universitetet i Oslo UiO
Norsk institutt for by- og regionforskning NIBR
Sveriges lantbruksuniversitet, SLU (se)
Høgskolen i Buskerud og Vestfold HBV
Animalia – Husdyr
Krus – økt utnyttelse av norsk ull

2014-2019
NFR Statens institutt for forbruksforskning, SIFO
Animalia - Husdyr
Norsk Institutt for Bioøkonomi, NIBIO
Copenhagen business school, CBS (dk)
Hillesvåg Ullvarefabrikk
International wool textile organisation IWTO
Lyngheisenteret - Museumssenteret i Hordaland MuHo
Nice Fashion - Nordic Fashion Association
Norges Husflidslag
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet NMBU
Norilia AS
Norsk Sau og geit NSG
Selbu spinneri
University of the arts London – London college of fashion (gb)
ZeroWaste Scotland (gb)
Animalia – Husdyr
Smartfrys

IPN2
2014-2017
FFL
JA
TOMA Mat AS
Nortura SA
Permanor AS
Sci Group (at)
Universitetet i Oslo, UiO
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU
Animalia - Kvalitet og foredling
Foods of Norway

SFI
2015-2020
NFR Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU
Et stort konsortium av parter hvor også Animalia inngår.
Animalia – Bærekraft, miljø og klima
GRØNTiKJØTT

IPN2
2015-2017
NFR Jæder Ådne Espeland AS
Fjordkjøkken AS
Fjordland AS
Norrek Dypfrys AS
Arne B. Corneliussen AS
Nordic Choice Hospitality Group
Nofima AS
Gdansk University of Technology (pl)
Animalia – Kjøtt og egg i kostholdet
Muggfri

IPN2
2015-2018
FFL
JA
Nortura SA
Veterinærinstituttet
Nofima AS
Animalia – Kvalitet og foredling
Danmarks Tekniske Universitet DTU (dk)
Små dytt for bedre helse

2016-2017
Ekstrastiftelsen LHL og LHL Feiringklinikken
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU
Norsk Institutt for Bioøkonomi NIBIO
Animalia - Kjøtt og egg i kostholdet
Improved cost-efficency in Norwegian forage production

KPN1
2016-2020
FFL Norsk Institutt for Bioøkonomi NIBIO
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU
Høgskolen i Nord-Trøndelag, HiNT
Norsk Landbruksrådgiving, NLR
Agriculture and Food Development Authority, Teagasc (ie)
En rekke næringsaktører med blant annet:
TINE SA
Nortura SA
Animalia - Husdyr
PigAtlas, Development of an in vivo pig atlas based on Computed Tomography (CT) for use in pig breeding»

IPN2
2016-2019
Bionær Norsvin
Animalia – Kvalitet og foredling
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU
Auckland Bioengineering Institute, ABI (nz)
Meat 2.0

IPN2
2016-2019
Bionær Nortura SA
Animalia – Kvalitet og foredling
Østfoldforskning
Møreforsk
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU
Universidad de Leon (es)
SINTEF
Mattilsynet
GrassFeedCattle – Bærekraftig storfeproduksjon basert på grovfôr

KPN1
2016-2020
FFL Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU
Norsk Institutt for Bioøkonomi, NIBIO
Nortura SA
Tyr
Animalia – Bærekraft, miljø og klima
Agriculture and Food Development Authority, Teagasc (ie)
Agriculture and Agri-Food Canada, AAFC (ca)

Quinolone resistance despite low antimicrobial usage – mechanisms and possible preventive measures - QREC-Map

KPN1
2016-2019

FFL
JA
Veterinærinstituttet
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU
Folkehelseinstituttet
Felleskjøpet Fôrutvikling AS
Animalia - Husdyr

Grisefine lunger – a cooperation to decrease respiratory disease in pigs in Norway

KPN
2017-2019

 

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU
Veterinærinstuttet
Animalia
Nortura SA
Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund, KLF
Norsvin

Turkey welfare indicators for improved animal welfare, health and sustainable food production

KPN
2017-2019

Matfondavtalen

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU
Animalia

MeatCrafter

IPN
2017-2020

 Bionær  Animalia 
Orkla Foods Norge AS

Digital dermatitis in Norwegian dairy cattle – a contagious foot disease threatening animal health, welfare and economic gain 

KPN
2017-2021 

Matfond avtalen

FFL

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU

Tine
Animalia
GENO
DTU
SVA