Oversikt FoU- prosjekter

Animalia initerer, leder og deltar i en rekke FoU- prosjekter som har relevans for kjøtt- og eggbransjen. Tabellen gir en oversikt over Animalias FoU- aktivitet per 24.03.2021

Foreldrevelferd

Type: IPN (2)

Finansiering:

Eier: Animalia AS - Dyrehelse og dyrevelferd

Deltakere: Norsk Kylling AS, Nortura SA, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet NMBU, Felleskjøpet fôrutvikling AS, Københavns Universitet KU (dk), Universität Bern UB (ch), Sveriges lantbruksuniversitet SLU (se), Lunds Universitet LU (se), Wageningen University & Research WUR (nl)

Periode: 2021 - 2024

Velferdshøna - økt kunnskap om dyrevelferd hos norske verpehøns

Type: IPN (2)

Finansiering: Matfondavtalen

Eier: Animalia AS - Dyrehelse og dyrevelferd

Deltakere: Nortura SA, Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund KLF, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet NMBU, Toten Eggpakkeri AS, Den Stolte Hane AS, Jonas H Meling AS, Ytterøykylling AS, Københavns Universitet KU (dk), Sveriges lantbruksuniversitet SLU (se), Polish Academy of Sciences PAN (pl)

Periode: 2020 - 2024

C02-bedøving gris; dyrenes reaksjoner og tid til tap av bevissthet

Type: Utredningsprosjekt

Finansiering: Matfondavtalen, Omsetningsmidler

Eier: Animalia - Dyrehelse og dyrevelferd

Deltakere: Norges miljø- og biovitenskapelige universitet NMBU

Periode: 2020 - 2021


DIGINOSTICS - A novel diagnostic test for digital dermatitis in ruminants

Type: IPN (2)

Finansiering: Matfondavtalen

Eier: Animalia AS - Dyrehelse og dyrevelferd

Deltakere: Veterinærinstituttet, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet NMBU, The University of Liverpool (uk), TINE Rådgiving, Nortura SA, Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund KLF, Geno SA, Norsk Sau og Geit NSG

Periode: 2020 - 2023

Opprinnelsesmerking av norsk ull

Type: Pilotprosjekt

Finansiering: Innovasjon Norge

Eier: Animalia AS - Husdyr

Deltakere: Norilia AS, Fatland Ull AS

Periode: 2021

ListComplex - Software for risikovurdering av Listeria i spiseklar mat

Type: IPN (2)

Finansiering: NFR - Bionær

Eier: Animalia AS – Mattrygghet

Deltakere: Veterinærinstituttet, Fatland AS, Grilstad AS, Mills AS, BAMA Gruppen AS, Matbørsen AS, Salatmesteren AS

Periode: 2020 - 2022

Enduring growth! – Kvalitetsavvik i skinke

Type: IPN (2)

Finansiering: NFR - Bionær

Eier: Animalia AS - Råvare og foredling

Deltakere: Nortura SA, Furuseth AS, Prima Jæren AS, Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund KLF, Grilstad AS, Fatland Jæren AS, Felleskjøpet fôrutvikling AS, Norsvin R&D AS, Fana Kjøtt AS, Midt-Norge Slakteri AS, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet NMBU, Veterinærinstituttet, Teknologisk Institut DMRI (dk), Max Rubner-Institut MRI (de)

Periode: 2019 - 2022


OBKLAS - objektiv klassifisering av slakt

Type: Nærings-Phd

Finansiering: NFR

Eier: Animalia - Råvare og foredling

Deltakere: Norges miljø- og biovitenskapelige universitet NMBU

Periode: 2020 - 2022

SUSCOW – Animal health and pasture carbon dynamics in sustainability assessment of ruminant production systems

Type: Samarbeidsprosjekt

Finansiering: Matfondavtalen

Eier: Norges miljø- og biovitenskapelige universitet NMBU

Deltakere: Norsk Institutt for Bioøkonomi NIBIO, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNU, Sveriges lantbruksuniversitet SLU (se), Queen`s University Belfast QUBIS (uk), TINE SA, Animalia - Bærekraft, miljø og klima, Nortura SA, TYR, Geno SA, Landbrukets Klimaselskap SA

Periode: 2021 - 2024

WelCow - Bedre dyrevelferd i storfebesetninger

Type: KPN (1)

Finansiering: Matfondavtalen

Eier: Norges miljø- og biovitenskapelige universitet NMBU

Deltakere: TINE SA, Animalia AS - Dyrehelse og dyrevelferd, Veterinærinstituttet, Norges Bondelag, Frøyland Gård, Universitetet i Oslo UiO, Universität Wien (at)

Periode: 2020 - 2024

Foods of Norway

Type: SFI (3)

Finansiering: NFR

Eier: Norges miljø- og biovitenskapelige universitet NMBU

Deltakere: Et stort konsortium av parter, Animalia AS - Bærekraft, miljø og klima

Periode: 2015 - 2023

LIVESTOCK – Sustainable Livestock Production

Type: Forskerprosjekt (4)

Finansiering: NRF - Bionær

Eier: Norges miljø- og biovitenskapelige universitet NMBU

Deltakere: NORSUS AS, Norsk Institutt for Bioøkonomi NIBIO, TINE SA, Københavns Universitet KU (dk), Sveriges lantbruksuniversitet SLU (se), Aarhus Universitet AU (dk), Animalia AS - Bærekraft, miljø og klima

Periode: 2019 - 2023

Food Inspector - Novel tools to authenticate food qualities and food labeling of meat

Type: IPN (2)

Finansiering: NRF - Bionær

Eier: Norges miljø-og biovitenskapelige universitet NMBU

Deltakere: Universitetet i Oslo UiO, University of Helsinki (fi), Max Rubner-Institut MRI (de), Institute for Bioprocessing and Analytical, Measurement Techniques IBA (de), Animalia AS - Råvare og foredling

Periode: 2019 - 2023


RoButcher – A robust, flexible and scalable cognitive robotics platform

Type: Research and Innovation Arena (RIA)

Finansiering: EU Horizon 2020 program

Eier: Norges miljø- og biovitenskapelige universitet NMBU

Deltakere: ByteMotion AB (se), Ciklum Group (ua), Animalia - Råvare og foredling, Óbuda University OU (hu), FACCSA (es), Danmarks Tekniske Universitet DTU (dk), NORSUS AS, RobotNorge AS, Max Rubner-Institut MRI (de)

Periode: 2020 - 2022

BoviPar – sustainable management of pasture parasites in Norwegian beef and dairy cattle

Type: KPN (1)

Finansiering: Matfondavtalen

Eier: Norges miljø- og biovitenskapelige universitet NMBU

Deltakere: TINE SA, Norwegian Antibodies AS NABAS, Animalia AS - Dyrehelse og dyrevelferd, Universiteit Gent UGent (bf), University of Prince Edward UPEI (is)

Periode: 2019 - 2022

Climate Smart Norwegian Sheep Production

Type: IPN (2)

Finansiering: Matfondavtalen

Eier: Norges miljø- og biovitenskapelige universitet NMBU

Deltakere: Lethbridge Research Centre (ca), Norsk Sau og Geit NSG, Nortura SA, Norilia AS, Matprat - Opplysningskontoret for kjøtt og egg OEK, Animalia AS - Bærekraft, klima og miljø

Periode: 2019 - 2021

ARTIST - Anthelminthic Resistance in Sheep helminths

Type: KPN (1)

Finansiering: NMBU internship Animalia

Eier: Norges miljø- og biovitenskapelige universitet NMBU

Deltakere: Sveriges lantbruksuniversitet SLU (se), National College of Veterinary Medicine (fr), Animalia AS - Dyrehelse og dyrevelferd

Periode: 2019 - 2021

LipidInflammaGenes

Type: KPN (1)

Finansiering: NFR - Bionær

Eier: Norges miljø- og biovitenskapelige universitet NMBU

Deltakere: Universitetet i Oslo UiO, Norges teknisk naturvitenskapelige universitet NTNU, The Netherlands Organization for Applied Scientific Research TNO (nl), Norsvin SA, Nortura SA, TINE SA, Opplysningskontoret for Meieriprodukter, Kjøtt- og fjørfebransjens landsforbund KLF, Grilstad AS, Animalia AS - Kjøtt og egg i kostholdet

Periode: 2018 - 2021

MeaTable - Robotised cells to obtain efficient meat production for the Norwegian meat industry

Type: KPN (1)

Finansiering: Matfondavtalen

Eier: Norges miljø- og biovitenskapelige universitet NMBU

Deltakere: SINTEF, RobotNorge AS, Tronrud Engineering AS, Animalia AS - Råvare og foredling, Nortura SA

Periode: 2018 - 2021

Grisefine lunger – a cooperation to decrease respiratory disease in pigs in Norway

Type: KPN (1)

Finansiering: Matfondavtalen

Eier: Norges miljø- og biovitenskapelige universitet NMBU

Deltakere: Veterinærinstituttet, Animalia AS - Dyrehelse og dyrevelferd, Nortura SA, Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund KLF, Norsvin SA

Periode: 2017 - 2021

Turkey welfare indicators for improved animal welfare, health and sustainable food production

Type: KPN (1)

Finansiering: Matfondavtalen

Eier: Norges miljø- og biovitenskapelige universitet NMBU

Deltakere: Animalia AS - Dyrehelse og dyrevelferd, Norsk Kylling AS, Nortura SA

Periode: 2017 - 2021

Digital dermatitis in Norwegian dairy cattle – a contagious foot disease threatening animal welfare

Type: KPN (1)

Finansiering: Matfondavtalen

Eier: Norges miljø- og biovitenskapelige universitet NMBU

Deltakere: TINE SA, Animalia AS - Dyrehelse og dyrevelferd, Geno SA, Danmarks Tekniske Universitet DTU (dk), Sveriges veterinärmedicinska anstalt SVA (se), Veterinærinstituttet

Periode: 2017-2020

VerdifULL – Hvordan øke verdien av nedklassifisert ull og øke andelen av førsteklasses ull?

Type: Utredningsprosjekt

Finansiering: Matfondavtalen

Eier: Norsk Institutt for Bioøkonomi NIBIO

Deltakere: Animalia AS - Husdyr, Stiftelsen norsk senter for økologisk landbruk NORSØK

Periode: 2021


ANIWEL – Realisation of animal welfare goals in Norways food sector

Type: KPN (1)

Finansierng: NFR - Bionær

Eier: Norsk Institutt for Bioøkonomi NIBIO

Deltakere: Universitetet i Oslo UiO, Oslo Metropolitan University OsloMet/NIBR, Sveriges lantbruksuniversitet SLU (se), Universitet Sørøst-Norge USN, Institutt for rural- og regionalforskning Ruralis, Animalia AS - Dyrehelse og dyrevelferd

Periode: 2015 - 2020

FUTGRAZE - Towards a Future for Common Grazing - rules, norms and cooperation in outlying grazing areas

Type: KPN (1)

Finansiering: Matfondavtalen

Eier: Norsk Institutt for Bioøkonomi NIBIO

Deltakere: Norges miljø- og biovitenskapelige universitet NMBU, Universitetet i Oslo UiO, University of Glouchestershire (uk), James Hutton Institute (uk), University of Southern Main (us), Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norsk Sau og Geit NSG, TYR, Div. Fylkesmannsembeter, Animalia AS - Dyrehelse og dyrevelferd

Periode: 2018 - 2020

Norwegian Airways – improved sustainability and welfare in the cattle industry through reduction of respiratory disease and use of antimicrobials

Type: Samarbeidsprosjekt

Finansiering: Matfondavtalen

Eier: Veterinærinstituttet

Deltakere: TINE SA, Animalia AS - Dyrehelse og dyrevelferd, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet NMBU, Geno SA, Missisippi State University MSU (us)

Periode: 2020 - 2024

MEADETECT – Forbedring av påvisning og diagnostisering av mædi på sau i Norge

Type: KPN (1)

Finansiering: Matfondavtalen

Eier: Veterinærinstituttet

Deltakere: Animalia AS - Dyrehelse og dyrevelferd, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet NMBU, Norsk Sau og Geit NSG

Periode: 2020 - 2023

STREPTOKOKKEN - Increasing sustainability of Norwegian food production by tackling streptococcal infections in modern livestock systems

Type: KPN (1)

Finansiering: Matfondavtalen

Eier: Veterinærinstituttet

Deltakere: Norges miljø- og biovitenskapelige universitet NMBU, TINE SA, Moredun Research Institute MRI (uk), Animalia AS - Dyrehelse og dyrevelferd

Periode: 2018 - 2021

Avian pathogenic E. coli in Norwegian broiler production - characterisation, identification of risk factors and prevention (APEC-Seq)

Type: KPN (1)

Finansiering: Matfondavtalen

Eier: Veterinærinstituttet

Deltakere: Norges miljø- og biovitenskapelige universitet NMBU, Nortura SA, Kjøtt- og fjørfebransjens landsforbund KLF, Den Stolte Hane AS, Norsk Kylling AS, Animalia AS - Dyrehelse og dyrevelferd

Periode: 2018 - 2021

Kan Enterococcus hirae være ny årsak til spedgrisdiaré i Norge

Type: KPN (1)

Finansiering: Matfondavtalen

Eier: Veterinærinstituttet

Deltakere: Animalia AS - Dyrehelse og dyrevelferd, Sveriges lantbruksuniversitet SLU (se)

Periode: 2018 - 2020

GoodAnimal - God dyrevelferd for bærekraftig fremtid

Type: Forskerprosjekt (4)

Finansiering: NFR - Bionær

Eier: Institutt for rural- og regionalforskning Ruralis

Deltakere: Animalia AS - Dyrehelse og dyrevelferd, Oslo Metropolitan University OsloMet, Norges teknisk naturvitenskapelige universitet NTNU, Stiftelsen norsk senter for økologisk landbruk NORSØK, University of British Colombia (ca), University of Otago (nz), University of Waterloo (ca), Wageningen University & Research WUR (nl), University of Exeter (uk)

Periode: 2019 - 2022

RIBMINS – Risk-based meat inspection and integrated meat safety assurance

Type: Cost Action

Finansiering: EU Cost Action

Eier: University of Novi Sad (rs)

Deltakere: Animalia AS - Mattrygghet er delprosjektleder for arbeidspakke 4

Periode: 2019 - 2022


Reinere kyllingslakt

Type: IPN (2)

Finansiering: NFR - Bionær

Eier: Norsk Kylling AS

Deltakere: Animalia AS – Mattrygghet, Veterinærinstituttet, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet NMBU, Lilleborg AS, Felleskjøpet Agri SA, Labanalyser

Periode: 2019 - 2022

Mjøskjøtt

Type:

Finansiering: Innovasjon Norge -Bedriftsnettverk

Eier: Strand Unikorn AS

Deltakere: Nortura SA, Animalia AS - Råvare og foredling, Ringsaker kommune, 7 storfeprodusenter I Mjøsregionen

Periode: 2019 - 2021

VegMeatCRC - Bearbeidet mat med norske råvarer for forebygging av tykktarmskreft

Type: KPN (1)

Finansiering: NFR - Bionær

Eier: Nofima AS

Deltakere: Norges miljø- og biovitenskapelige universitet NMBU, Kreftregisteret, Danmarks Tekniske Universitet DTU (dk), Nortura SA, Jæder Ådne Espeland AS, Leiv Vidar AS, Nordfjord Kjøtt AS, Alna AS, Bama Gruppen AS, Matprat - Opplysningskontoret for kjøtt og egg OEK, Kjøtt- og fjørfebransjens landsforbund KLF, Animalia AS - Kjøtt og egg i kostholdet

Periode: 2018 - 2021

BarkCure - Kondenserte tanniner I bark fra norsk furu og granbark – antiparastiske effekter og potensiell kommersiell utnyttelse

Type: Samarbeidsprosjekt

Finansiering: NFR - Bionær

Eier: Norsk senter for økologisk landbruk Norsøk

Deltakere: Animalia - Dyrehelse og dyrevelferd, deltar i rådgivende ekspertgruppe

Periode: 2017 - 2020

Fairytail – Towards a Norwegian pork production free of tail biting

Type: IPN (2)

Finansiering: Matfondavtalen

Eier: Norsvin SA

Deltakere: Topigs Norsvin, Felleskjøpet fôrutvikling AS, Animalia AS - Dyrehelse og dyrevelferd, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet NMBU

Periode: 2018 - 2021

Saken er biff

Type: IPN (2)

Finansiering: Matfondavtalen

Eier: Fatland Jæren AS

Deltakere: Prima Jæren AS, COOP Norge BA, Nofima AS, Animalia AS - Råvare og foredling

Periode: 2018 - 2021

Precision feeding of sows (PFOS)

Type: IPN (2)

Finansiering: Matfondavtalen

Eier: Norsvin SA

Deltakere: Animalia AS - Dyrehelse og dyrevelferd

Periode: 2017 - 2021

MeatCrafter - Automatisk klassifisering av sau og lam

Type: IPN (2)

Finansiering: NFR - Bionær

Eier: Nortura SA avd Totalmarked

Deltakere: Animalia AS - Råvare og foredling, Fatland AS, Nortura SA, Norsk Sau og Geit NSG, Meats AS, SINTEF

Periode: 2017 - 2021