Oversikt FoU- prosjekter

Animalia initerer, leder og deltar i en rekke FoU- prosjekter som har relevans for kjøtt- og eggbransjen. Tabellen gir en oversikt over Animalias FoU- aktivitet per 31.12.2019

Prosjekt Forskningsfinansiering Eier og prosjektledere

Utvikling og validering av dyrebaserte velferdsindikatorer egnet til løpende oppfølging av velferd i slaktekylling produksjonen (Kyllingscore)

IPN

2014 - 2019

Matfondavtalen

Animalia AS – Dyrehelse og dyrevelferd
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU
Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund, KLF
Nortura SA
Norsk Kylling AS

Dyrevelferd for gris

2018-2019

KIL

Animalia AS – Dyrehelse og dyrevelferd
Norsvin SA
Norges Bondelag
Nortura SA
Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund, KLF

Dyrehelese og smittevern

2018-2020
KIL

Animalia AS– Dyrehelse og dyrevelferd
TINE SA
Norsk Alpakkaforening

God plukking

2019-2020

KIL Animalia AS – Dyrehelse og dyrevelferd

Diginostics – A novel diagnostic test for digital dermatitis in ruminants

IPN

2019-2021

Matfondavtalen

Animalia AS – Dyrehelse og dyrevelferd
Veterinærinstituttet
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU
The University og Liverpool (uk)
TINE Rådgiving
Nortura SA
Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund, KLF
Geno SA
Norsk Sau og Geit, NSG

ListWare - Software for risikovurdering av Listeria i spiseklar mat.

IPN

2016-2019

NFR Bionær

Animalia AS – Mattrygghet
Veterinærinstituttet
Nortura SA
Fatland AS
Grilstad AS
Orkla Foods Norge AS
Matbørsen AS

Lengdemåling av storfe og reinsdyr

2015-2019

Omsetningsavgift
Reindriftsavtalen

Animalia AS – Råvare og foredling
Meats AS
Nortura SA
Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund, KLF

Revisjon av GP7 ligning for gris

2018-2019

Omsetningsavgift

Animalia AS – Råvare og foredling
Nortura SA
Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund, KLF

Enduring growth! – Kvalitetsavvik I skinke

IPN

2019-2022

NFR Bionær

Animalia AS – Råvare og foredling
Nortura SA
Furuseth AS
Prima Jæren AS
Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund, KLF
Grilstad AS
Fatland Jæren AS
Felleskjøpet fôrutvikling AS
Norsvin R&D AS
Fana Kjøtt AS
Midt-Norge Slakteri AS
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU
Veterinærinstituttet
Teknologisk Institut, DMRI (dk)
Max Rubner-Institut, MRI (de)

BoarPPM – Boars to the market – solutions for Production, Pork quality & Markers for boar taint

IPN

2016-2020

NFR Bionær

Animalia AS – Råvare og foredling
Nortura SA
Norsvin SA
Skala Maskon AS
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU
Liverpool John Moores University, LJMU (uk)
Matprat - Opplysningskontoret for kjøtt og egg, OEK

Foods of Norway

SFI

2015-2020/2023

NFR

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU
Et stort konsortium av parter hvor også Animalia inngår.
Animalia AS – Bærekraft, miljø og klima

GrassFeedCattle – Bærekraftig storfeproduksjon basert på grovfôr

KPN

2016-2019

Matfondavtalen

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU
Norsk Institutt for Bioøkonomi, NIBIO
Nortura SA
TYR
Animalia AS – Bærekraft, miljø og klima
Agriculture and Food Development Authority, Teagasc (ie)
Agriculture and Agri-Food Canada, AAFC (ca)

Livestock – Sustainable Livestock Production

IPN

2019-2022

NFR Bionær

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU
Østfoldforskning AS
Norsk institutt for bioøkonomi, NIBIO
TINE SA
Københavns Univeristet, KU (dk)
Sveriges lantbruksuniversitet, SLU (se)
Aarhus Universitet, AU (dk)
Animalia AS – Bærekraft, miljø og klima

Climate Smart Norwegian Sheep Production

IPN

2019-2021

Matfondavtalen

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU
Lethbridge Research Centre (ca)
Norsk Sau og Geit, NSG
Nortura SA
Norilia AS
Matprat - Opplysningskontoret for kjøtt og egg, OEK
Animalia AS – Bærekraft, klima og miljø

Ewe nutrition for lamb viability and growth

KPN

2014 – 2019

Matfondavtalen

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU
Høgskolen i Nord-Trøndelag, HiNT
Norsk institutt for bioøkonomi, NIBIO
Sveriges lantbruksuniversitet, SLU (se)
Nortura SA
Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund, KLF
MTT Agrifood Research Finland (fi)
Satafood Development Association (fi)
Norgesfôr AS
Fiskå Mølle AS
Animalia AS – Dyrehelse og dyrevelferd
Københavns Universitet, KU (dk)
Utviklingsfondet for småfe i Fjellregionen
Norsk Sau og Geit, NSG
Addcon GmbH (de)

ANAVAC – A combined tissue culture and reversen vaccinology approach to develop a vaccine against Anaplasma phagocytophilum in sheep

KPN

2015-2019

Matfondavtalen

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU
University of Florida (us)
University of Minnesota (us)
Veterinærinstituttet
Länssjukehuset Linköping (se)
Universitetet i Linköping (se)
Norsk Sau og Geit, NSG
Animalia AS – Dyrehelse og dyrevelferd

ANIWEL – Realisation of animal welfare goals in Norways food sector

KPN

2015-2020

NFR Bionær

Norsk Institutt for Bioøkonomi, NIBIO
Universitetet i Oslo, UiO
Oslo Metropolitan University, OsloMet
Sveriges lantbruksuniversitet, SLU (se)
Universitet Sørøst-Norge, USN
Animalia AS – Dyrehelse og dyrevelferd

QREC-MaP-Quinolone resistance despite low antimicrobial usage – mechanisms and possible preventive measures

KPN

2016-2019

Matfondavtalen

Veterinærinstituttet
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU
Folkehelseinstituttet, FHI
Felleskjøpet Fôrutvikling AS
Animalia AS - Dyrehelse og dyrevelferd

Digital dermatitis in Norwegian dairy cattle – a contagious foot disease threatening animal health, welfare and economic gain

KPN

2017-2020

Matfondavtalen

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU
TINE SA
Animalia AS - Dyrehelse og dyrevelferd
Geno SA
Danmarks Tekniske Universitet, DTU (dk)
Sveriges veterinärmedicinska anstalt, SVA (se)
Veterinærinstituttet

Precision feeding of sows (PFOS)

IPN

2017-2021

Matfondavtalen

Norsvin SA
Animalia AS - Dyrehelse og dyrevelferd

Grisefine lunger – a cooperation to decrease respiratory disease in pigs in Norway

KPN

2017-2019

Matfondavtalen

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU
Veterinærinstituttet
Animalia AS - Dyrehelse og dyrevelferd
Nortura SA
Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund, KLF
Norsvin SA

Turkey welfare indicators for improved animal welfare, health and sustainable food production

KPN

2017-2019

Matfondavtalen

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU
Animalia AS – Dyrehelse og dyrevelferd
Norsk Kylling AS
Nortura SA

Increasing sustainability of Norwegian food production by tackling streptococcal infections in modern livestock systems (STREPTKOKKEN)

KPN

2018- 2021

Matfondavtalen

Veterinærinstituttet
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU
TINE SA
Moredun Research Institute, MRI (uk)
Animalia AS - Dyrehelse og dyrevelferd

Avian pathogenic E. coli in Norwegian broiler production – characterisation, identification of risk factors and prevention (APEC-Seq)

KPN

2018- 2021

Matfondavtalen

Veterinærinstituttet
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU
Nortura SA
Kjøtt- og fjørfebransjens landsforbund, KLF
Den Stolte Hane AS
Norsk Kylling AS
Animalia AS - Dyrehelse og dyrevelferd

Towards a Future for Common Grazing - rules, norms and cooperation in outlying grazing areas (FUTGRAZE)

KPN

2018-2020

Matfondavtalen

NIBIO
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU
Universitetet i Oslo, UiO
University of Glouchestershire (uk)
James Hutton Institute (uk)
University of Southern Main (us)
Norges Bondelag
Norges Bonde- og Småbrukarlag
Norsk Sau og Geit, NSG
TYR
Div. fylkesmannsembeter
Animalia AS – Dyrehelse og dyrevelferd

Kan Enterococcus hirae være ny årsak til spedgrisdiaré I Norge

KPN

2018-2019

Matfondavtalen

Veterinærinstiuttet
Animalia AS – Dyrehelse og dyrevelferd
Sveriges lantbruksuniversitet, SLU (se)

Fairytail – Towards a Norwegian pork production free of tail biting

IPN 

2018-2021

Matfondavtalen

Norsvin SA
Topigs Norsvin
Felleskjøpet fôrutvikling AS
Animalia AS – Dyrehelse og dyrevelferd
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU

Anthelminthic Resistance in Sheep helminths (ARTIST)

KPN

2019-2021

NMBU internship
Animalia 

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU
Sveriges lantbruksuniversitet, SLU (se)
National College of Veterinary Medicine (fr)
Animalia AS – Dyrehelse og dyrevelferd

BoviPar – sustainable management of pasture parasites in Norwegian beef and dairy cattle

KPN

2019-2020

Matfondavtalen

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU
TINE SA
Norwegian Antibodies AS, NABAS
Animalia AS – Dyrehelse og dyrevelferd
Universiteit Gent, UGent (bf)
University of Prince Edward, UPEI (is)

GoodAnimal - God dyrevelferd for bærekraftig fremtid

Forskerprosjekt

2019-2022

NFR Bionær

Institutt for rural- og regionalforskning, Ruralis
Animalia AS – Dyrehelse og dyrevelferd
Oslo Metropolitan University, OsloMet
Norges teknisk naturvitenskapelige universitet, NTNU
Stiftelsen norsk senter for økologisk landbruk, NORSØK
University of British Colombia (ca)
University of Otago (nz)
University of Waterloo (ca)
Wageningen University & Research, WUR (nl)
University of Exeter (uk)

Increased meat production from beef cattle herds

KPN

2014 – 2019

Matfondavtalen

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU
Høgskolen i Nord-Trøndelag, HiNT
Nortura SA
Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund, KLF
Animalia AS - Husdyrproduksjon
Norsk Institutt for Bioøkonomi, NIBIO
Sveriges lantbruksuniversitet, SLU (se)
Geno SA
TYR
MTT Agrifood Research Finland (fi)
Satafood Development Association (fi)

Krus – økt utnyttelse av norsk ull

KPN

2014-2019

NFR Bionær

Statens institutt for forbruksforskning, SIFO
Animalia AS - Husdyrproduksjon
Norsk Institutt for Bioøkonomi, NIBIO
Copenhagen business school, CBS (dk)
Hillesvåg Ullvarefabrikk AS
International wool textile organisation, IWTO
Lyngheisenteret - Museumssenteret i Hordaland, MuHo
Nice Fashion - Nordic Fashion Association
Norges Husflidslag
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU
Norilia AS
Norsk Sau og Geit, NSG
Selbu spinneri AS
University of the arts London – London college of fashion (gb)
Zero Waste Scotland (gb)

Improved cost-efficency in Norwegian forage production

KPN

2016-2020

Matfondavtalen

Norsk Institutt for Bioøkonomi, NIBIO
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU
Høgskolen i Nord-Trøndelag, HiNT
Norsk Landbruksrådgiving, NLR
Agriculture and Food Development Authority, Teagasc (ie)

En rekke næringsaktører med blant annet:

TINE SA
Nortura SA
Animalia AS - Husdyrproduksjon

VegMeatCRC - Bearbeidet mat med norske råvarer for forebygging av tykktarmskreft

KPN

2018-2020

NFR Bionær

Nofima AS
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU
Kreftregisteret
Danmarks Tekniske Universitet, DTU (dk)
Nortura SA
Jæder Ådne Espeland AS
Leiv Vidar AS
Nordfjord Kjøtt AS
Alna AS
Bama Gruppen AS
Matprat - Opplysningskontoret for kjøtt og egg, OEK
Kjøtt- og fjørfebransjens landsforbund, KLF
Animalia AS – Kjøtt og egg i kostholdet

LipidInflammaGenes

KPN

2018-2021

NFR Bionær

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU
Universitetet i Oslo, UiO
Norges teknisk naturvitenskapelige universitet, NTNU
The Netherlands Organization for Applied Scientific Research, TNO (nl)
Norsvin SA
Nortura SA
Opplysningskontoret for Meieriprodukter
Kjøtt- og fjørfebransjens landsforbund, KLF
Grilstad AS
Animalia AS – Kjøtt og egg i kostholdet

Reinere kyllingslakt

IPN

2019-2022

NFR Bionær

Norsk Kylling AS
Animalia AS – Mattrygghet
Veterinærinstituttet
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU
Lilleborg AS
Felleskjøpet Agri SA
Labanalyser

RIBMINS – Risk-based meat inspection and integrated meat safety assurance

2019-2022

EU Cost Action 

University of Novi Sad (rs)
Animalia AS – Mattrygghet er delprosjektleder for arbeidspakke 4

Meat 2.0 New Concept: Meat Factory Cell

IPN

2016-2020

NFR Bionær

Nortura SA
Animalia AS – Råvare og foredling
Østfoldforskning AS
Møreforskning AS
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU
Universidad de Léon, (es)
SINTEF
Mattilsynet

MeatCrafter

IPN

2017-2020

NFR Bionær

Nortura SA avd Totalmarked
Animalia AS – Råvare og foredling
Fatland AS
Nortura SA
Norsk Sau og Geit, NSG
Meats AS
SINTEF

Saken er biff

IPN

2018-2021

Matfondavtalen

Fatland Jæren AS
COOP Norge BA
Nofima AS
Animalia AS – Råvare og foredling

MeaTable - Robotised cells to obtain efficient meat production for the Norwegian meat industry

KPN

2018-2021

Matfondavtalen

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU
SINTEF
RobotNorge AS
Tronrud Engineering AS
Animalia AS – Råvare og foredling
Nortura SA

Food Inspector

IPN

2019-2023

NFR Bionær

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU
Universitetet i Oslo, UiO
University of Helsinki (fi)
Max Rubner-Institut, MRI (de)
Institute for Bioprocessing and Analytical Measurement Techniques, IBA (de)
Animalia AS – Råvare og foredling