Hva leter du etter?

Kurs og opplæring


Animalia er en viktig bidragsyter når det gjelder å tilby kompetanseheving til alle ledd i verdikjeden fra bås til bord. Vi arrangerer ulike kurs og seminarer, og er blant de fremste på e-læringsprogrammer utviklet spesielt for kjøtt- og fjørfebransjen. 

Image --ANM-00303.JPG without description

Ullklassifisering og bruk av ull

Fagtjenesten for ull skal holde kurs for alle norske ullklassifisører og andre interesserte 6., 7. og 8. juni 2017. Kurset holdes på Thon Hotel Opera i Oslo.

Foto: Animalia / Grethe Ringdal

Dyretransport - storfe, småfe og gris

Animalia arrangerer dyretransportkurs - storfe, småfe og gris, på Gardermoen 14. juni 2107.

Image Kjottskjaring-ved-Animalias-pilotanlegg-ANM-00500.png without description

Plussprodukter

Får din bedrift maksimalt av verdi på slaktet? Et nytt e-læringskurs for plussprodukter er nå ferdig utviklet og tilbys kjøttbedrifter. Målet er økt verdiskaping, høyere produktkvalitet og økt stolthet til faget. Har dine ansatte den kunnskapen de trenger for at verdier ikke skal gå tapt?

Et slakt er mye mer enn kjøtt, norsk kjøttindustri har i alle år vært svært flinke til å ta vare på alle verdier tilknyttet slaktedyrene, ull, hud, tarm, spiselige plussprodukter, dyremat og protein- og fettråstoff. Kunnskap hos den enkelte ansatte er nøkkelen til godt arbeid med plussprodukter. 

Image Nedskjaring-av-storfe-ANM-00497.png without description

Dyrevelferd på slakterier

Dyrevelferd er viktig – både for dyrene og forbrukerne. Feil under slakting forårsaker unødvendig lidelse for dyrene og skader kjøttbransjens omdømme. Har din bedrift den kunnskapen som kreves for å sikre god dyrevelferd?

Image Kjottskjaring-ved-Animalias-pilotanlegg-ANM-00501.png without description

HMS- Trygg på jobben

Alle bedrifter i kjøtt- og fjørfeindustrien har plikt til å gjennomføre opplæring i helse, miljø- og sikkerhetsarbeid. Nå har industrien selv utarbeidet et nettbasert e-læringsprogram som gjør dette enkelt, effektivt og rimelig.

Image slaktekurs.png without description

Nettbasert slaktekurs for jegere

Animalia og Norges Jeger- og Fiskeforbund har utviklet et nettbasert slaktekurs for jegere. Kurset skal gi kunnskap og formidle holdninger om god ressursutnyttelse og en hygienisk slakting av hjortevilt.

Dette er en altText

Kompetansekurs for oppalere og rugeeggsprodusenter i slaktekyllingproduksjonen

På forespørsel fra rugeriene holder Animalia én til todagers kompetansekurs i for oppalere og rugeeggsprodusenter i slaktekyllingproduksjonen. 

Image kurs_fjørfevetrinærer.png without description

Kurs for fjørfeveterinærer

Helsetjenesten for fjørfe har så godt som hver høst egne kurs for veterinærer med fjørfepraksis og andre veterinærer med interesse for fjørfeveterinærmedisin.

Image båndkontroll.png without description

Kurs i båndkontroll

I følge Animaliekontrollforskriften kan slakteriansatte utføre båndkontroll i regi av Mattilsynet. Før de kan gjøre dette, må de ansatte gjennom både teoretisk og praktisk opplæring og bestå en avsluttende eksamen. Animalia arranger slike kurs i samarbeid med Mattilsynet og fjørfeslakteriene.

Image Handvask-ANM-00531_1024.jpg without description

Hygienekurset

Hygiene er fundamentet for mattrygghet og forbrukerne må ha full tillit til kjøtt- og fjørfebransjens produkter. Hygienekurset er bygd opp rundt de krav som stilles fra myndighetene og dekker alle typer bedrifter innen kjøtt- og fjørfeindustrien, fra slakterier til foredlingsbedrifter.

Image kylling.png without description

Stell av fjørfe

Forskrift om hold av høns og kalkun krever at alle som jobber med kylling har nødvendig kunnskap om dyras fysiske og psykiske behov. Dette e-læringskurset er et bidrag for å sikre dette. Kurset er laget for røktere og avløsere, men det er også relevant for dem som selv har slaktekylling.

Kurset er utviklet av Animalia i samarbeid med Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund, Nortura, og Norsk Fjørfelag.

Image dyretransport.png without description

Kurs for fjørfetransportsjåfører

I henhold til transportregelverket må alle som skal utføre næringsmessig transport av fjørfe gjennomføre kurs og få utstedt kompetansebevis. Animalia arrangerer to kurs per år - vanligvis i januar og september.  

Image Smagris--ANM-00206.JPG without description

Kurs i dyrevelferd for svin - Kompetansebevis

Helsetjenesten for svin tilbyr i samarbeid med slakteriene og Norsvin kurs i dyrevelferd for svin. Gjennomført kurs + Norsvinskolen (2013 eller senere) gir kompetansebevis for dyrevelferd i svineproduksjon.

Kurset tar utgangspunkt i forholdene i deltagernes egne besetninger, blant annet ved at alle skal ha gjennomført besetningsgjennomgang i egen besetning før kurset og at innsamlede data benyttes på kurset (anonymiserte data). Kurset fokuserer også på dyrevelferd på et overordnet nivå, og samfunnets syn på dyrevelferd.