Hva leter du etter?

Kurs i dyrevelferd for svin - Kompetansebevis

Helsetjenesten for svin tilbyr i samarbeid med slakteriene og Norsvin kurs i dyrevelferd for svin. Gjennomført kurs + Norsvinskolen (2013 eller senere) gir kompetansebevis for dyrevelferd i svineproduksjon.

Kurset tar utgangspunkt i forholdene i deltagernes egne besetninger, blant annet ved at alle skal ha gjennomført besetningsgjennomgang i egen besetning før kurset og at innsamlede data benyttes på kurset (anonymiserte data). Kurset fokuserer også på dyrevelferd på et overordnet nivå, og samfunnets syn på dyrevelferd.

 

Kurset er åpent for alle, og vi oppfordrer både nye og mer erfarne produsenter til å melde seg på. Ta gjerne kontakt med ledelsen i Helsetjenesten eller din lokale veterinærkonsulent hvis du ønsker mer informasjon om kurs.

Foredragsholdere vil være fra ledelsen i Helsetjenesten for svin, Animalia, og slakterienes veterinærkonsulenter og konsulenter regionalt. Dette er en mulighet til å få en gjennomgang av dyrevelferden i egen besetning og diskutere ulike problemstillinger med andre svineprodusenter og Helsetjenestens fagfolk.

Dyrevelferd er fra 2013 inkludert i Norsvinskolens tre modulkurs; smågrisproduksjon, slaktegrisproduksjon og driftsledelse.

For å oppnå kompetansebevis må man imidlertid, i tillegg til å gjennomføre aktuelle moduler av den reviderte Norsvinskolen, gjennomføre dagskurset i dyrevelferd.

Det utstedes tre varianter av kompetansebevis:

  • Kompetansebevis for dyrevelferd i svineproduksjon - krever alle tre moduler av Norsvinskolen + dagskurs i dyrevelferd
  • Kompetansebevis for dyrevelferd i smågrisproduksjon - krever Norsvinskolen smågrisproduksjon + driftsledelse + dagskurs i dyrevelferd
  • Kompetansebevis for dyrevelferd i slaktegrisproduksjon - krever Norsvinskolen slaktegrisproduksjon + driftsledelse + dagskurs i dyrevelferd