Hva leter du etter?

Kurs for helseovervåknings-veterinærer eggproduksjon

Helsetjenenesten for fjørfe arrangerer kurs for veterinærer på Gardermoen 5. juni. Kurset vil fokusere på smittsomme sjukdommer og produksjonsrelatertelidelser, velferdsvurderinger, samt HO-metodikk og veterinærens rolle

Dyrevelferdsprogram for verpehøns skal iverksettes fra 2020. Det vil bli krav om at eggprodusentene skal ha helseovervåkingsavtale med veterinær og at det minimum skal gjennomføres et helseovervåkingsbesøk i løpet av produksjonsperioden. Mange eggprodusenter har ikke slik HO-avtale per i dag. Det er derfor et stort behov for veterinærer som kan tenke seg mer fjørfepraksis