Hva leter du etter?

Kurs i båndkontroll

I følge Animaliekontrollforskriften kan slakteriansatte utføre båndkontroll i regi av Mattilsynet. Før de kan gjøre dette, må de ansatte gjennom både teoretisk og praktisk opplæring og bestå en avsluttende eksamen. Animalia arranger slike kurs i samarbeid med Mattilsynet og fjørfeslakteriene.

TEORETISK OPPLÆRING

Animalia arrangerer teorikurset. Det er av seks dagers varighet, fordelt på tre moduler.

1. Tirsdag 26. og onsdag 27. februar Gardermoen
2. En dags varighet Gjennomføres ved de respektive slakterier. Det inkluderer omvisning på slakteriet og besetningsbesøk.
3. Mandag 25. til og med onsdag 27. mars Sted vil annonserer på et senere tidspunkt
Modul Tidspunkt Sted

Før teorikurset må kursdeltakerne ha gjennomført og bestått Animalias e-læringsprogram i hygiene (ta kontakt med kjetil.haugen@animalia.no). Kurset foregår på norsk, og det forventes at kursdeltakerne behersker norsk muntlig og skriftlig.

PRAKTISK OPPLÆRING

Den praktiske opplæringen skal nå foregå i regi av slakteriene. Den skal være av minimum tre ukers varighet. Opplærings- og veiledningsansvaret kan fordeles på flere. Opplæringen kan skje før, under og etter teorikurset. Mattilsynet skal gi sin tilslutning til opplæringsplanen. Opplæringen skal loggføres og forevises Mattilsynets hovedveileder, som til slutt skal foreta en vurdering av de enkelte kursdeltakere før de får stille til eksamen.

EKSAMEN OG KURSBEVIS

Hele kurset strekker seg vanligvis over tre til fem måneder. Teorikurset avsluttes med flervalgsprøve som må bestås. Endelig praktisk eksamen gjennomføres ute på de respektive slakterier i mai – juni. Innmelding av eksamen må skje i god tid før forventet tidspunkt til thorbjorn.refsum@animalia.no (merk e-posten "Båndkontrolleksamen"). Animalia utsteder kursbevis.