Hva leter du etter?

Kurs i bedømming av skitne slaktedyr

Kurset har hovedfokus på bedømming av skitne storfe, men vi vil også komme noe inn på småfe. Målgruppe for kurset er slaktere som arbeider i avlivinga og derved står ansvarlig for å bedømme slaktedyrene.

Det vil bli avholdt kurs tre ulike steder i januar 2019.

Kurssteder:

Meld dere på det kurset som passer best. Vi må ha påmeldingene senest 5. januar 2019. Antall deltakere begrenses til maksimalt 25 stykker på hvert kurs, ellers blir det for trangt når vi skal se på og diskutere bedømming i praksis. Vi forbeholder oss også retten til å styre, slik at alle slakterier får med deltakere.

Kurset er gratis, men deltakerne betaler selv reise og lunsjen i kantina.