Hva leter du etter?

Småskalakurs fjørfe

Ønsker du å starte med slakting og salg av fjørfe direkte til forbruker eller detaljist?

Vi arrangerer kurs for småskala produsenter innen fjørfe ved Garder Kurs og Konferansesenter ved Gardermoen 4.-5. februar 2019

Mattilsynet kan godkjenne virksomheter for levering av inntil 10 000 fjørfe direkte til forbruker eller detaljist. Dersom du vurderer å søke om slik godkjenning, må minst en person tilknyttet virksomheten ha bestått eksamen i et godkjent kompetanseprogram. Animalia har fått godkjent et slikt program. Kurset er utviklet etter initiativ fra Norsk Landbruksrådgivning Vest og finansiert av Hordaland Fylkeskommune, Fylkesmannen i Hordaland, Kompetansenettverk lokalmat Vest og Kvam Herad.

Deltagere får tilgang til to e-læringskurs om stell av fjørfe og hygiene ved slakting, så snart kursavgift er betalt. Eksamen i disse kursene skal være bestått før oppmøte på Gardermoen. I tillegg er det obligatorisk deltagelse på et klasseromskurs over to dager, inkludert praktisk øvelse med obduksjon av kylling.

Kurset avsluttes med skriftlig flervalgseksamen.