Hva leter du etter?

Statistikk


Publisert: 11 mai, 2016 Oppdatert: 11 mai, 2016

Animalia henter ukentlig inn statstikk over slakting av storfe, gris og småfe. 

En gang i året utkommer Kjøttets tilstand. Her samles all relevant statistikk knyttet til husdyrproduksjon, dyrehelse, mattrygghet, dyrevelferd, forbrukerholdninger og slakt, kjøtt- og eggkvalitet.