Statistikk

Animalia henter ukentlig inn statstikk over slakting av storfe, gris og småfe.

Grunnet tekniske problemer er vår søkbare database for slaktestatistikk fjernet. Ta kontakt om du har spørsmål knyttet til dette.

En gang i året utkommer Kjøttets tilstand. Her samles all relevant statistikk knyttet til husdyrproduksjon, dyrehelse, mattrygghet, dyrevelferd, forbrukerholdninger og slakt, kjøtt- og eggkvalitet.