Hva leter du etter?

Medlemmer

Oversikten nedenfor viser organisasjonene som er med i AutoMEATe. Listen oppdateres fortløpende.


Publisert: 14 aug, 2018 Oppdatert: 14 aug, 2018


SINTEF er et av Europas største uavhengige forskningsinstitutter innen anvendt forskning. teknologi og innovasjon. 


Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund (KLF) er en interesse- og bransjeorganisasjon som representerer den privateide, frittstående delen av kjøtt-, egg- og fjørfebransjen i Norge. Les mer på kjottbransjen.no

Tronrud Engineering utvikler og produserer spesialmaskiner til industrien nasjonalt og internasjonalt. Se presentasjon av Tronrud Engineering (pdf). Les mer på tronrud.no

Animalia er Norges ledende fag- og utviklingsmiljø innen kjøtt- og eggproduksjon. Les mer om Animalia her.