Hva leter du etter?

Egg

I Norge har vi en god helsetilstand på verpehøner og en unik kvalitet på egg. Egg er ferdig emballert fra naturens side, men denne emballasjen kan skades. For å håndtere egget på best mulig måte er det viktig å ha kjennskap til eggets oppbygging og hvilke faktorer som påvirker eggets kvalitet helt frem til forbruker.


Publisert: 30 jan, 2017 Oppdatert: 30 jan, 2017

Bransjeretningslinjer for egg

Norsk kjøtt- og eggbransje har i felleskap utformet «Bransjeretningslinjer for egg» for å bidra til trygg håndtering av egg- og eggprodukter fra legging og fram til distrubusjon. Retningslinjen gir en veiledning i god produksjonspraksis, praktiske utdypinger av regelverket, og representerer en minste felles standard. Retningslinjen er ikke begrensende for virksomheter som ønsker å gjennomføre en strengere praksis.

KLF forplikter seg til at medlemsbedriftene som slutter seg til retningslinjene etterlever de. Nortura forplikter set til at virksomhetene i konsernet etterlever retningslinjene. 

Last ned Den norske kjøtt- og eggbransjens retningslinje for egg