Foredling

Bransjesamling spekemat 2020

Vi var godt i gang med planlegging av årets Bransjesamling spekemat som skulle være i Trondheim i mai. Begrunnet korona-situasjonen har vi besluttet å utsette årets Bransjesamling til høsten (sep/okt) – mer informasjon kommer når situasjonen har roet seg og planleggingen kan fortsette.

Kjøttkvalitet

Det finnes mange former for kjøttkvalitet, og hva som er viktigst avhenger av hvem du spør. For forbruker er spisekvalitet ofte viktigst, men vi er også opptatt av sunnhet, og vi forutsetter både høy etisk og hygienisk kvalitet. For bonden er det slaktekvaliteten som avgjør betalingen, samtidig som etisk produksjon er en betingelse. For kjøttbedriften er også den teknologiske kvaliteten avgjørende både for økonomi og produksjon. Animalia jobber med kvalitet gjennom hele verdikjeden.