Foredling

Bransjesamling spekemat 2020

Vi har dessverre besluttet å avlyse årets Bransjesamling spekemat, dette begrunnet korona-situasjonen og tilknyttede utfordringer.

Vi kommer sterkere tilbake til neste år, og har allerede fått gode forslag til et engasjerende og spennende program.

Ha en fin sommer, så sees vi til Bransjesamling Spekemat 2021!

Kjøttkvalitet

Det finnes mange former for kjøttkvalitet, og hva som er viktigst avhenger av hvem du spør. For forbruker er spisekvalitet ofte viktigst, men vi er også opptatt av sunnhet, og vi forutsetter både høy etisk og hygienisk kvalitet. For bonden er det slaktekvaliteten som avgjør betalingen, samtidig som etisk produksjon er en betingelse. For kjøttbedriften er også den teknologiske kvaliteten avgjørende både for økonomi og produksjon. Animalia jobber med kvalitet gjennom hele verdikjeden.