Hva leter du etter?

Foredling


Image Pinnekjott-i-klimaskap-940.jpg without description

Kjøttkvalitet

Det finnes mange former for kjøttkvalitet, og hva som er viktigst avhenger av hvem du spør. For forbruker er spisekvalitet ofte viktigst, men vi er også opptatt av sunnhet, og vi forutsetter både høy etisk og hygienisk kvalitet. For bonden er det slaktekvaliteten som avgjør betalingen, samtidig som etisk produksjon er en betingelse. For kjøttbedriften er også den teknologiske kvaliteten avgjørende både for økonomi og produksjon. Animalia jobber med kvalitet gjennom hele verdikjeden.

Spekemat 

Spekeskinke produseres i hovedsak i områder av verden der det er svineproduksjon og det er brukbart klima for speking. Vi finner spekeskinkeproduksjon bl.a. i USA, Europa og Kina. Både religion og behovet for oppfôring begrenser bruken av svinekjøtt i verden. I motsetning til grisen, så klarer sauen seg for en stor del på egen hånd og uten oppfôring, også i områder med ulendt terreng og lite kulturbeite. Det gjenspeiler seg i spredt saueproduksjon over store deler av verden. Likevel produserer vi fenalår bare i Norge. Fenalår er en unik norsk matskatt.Torunn Thauland Håseth

Ass. fagdirektør Kvalitet og foredling / Fagsjef - Prosess og produkt Prosess og produkt

Marianne Sundt Sødring

Spesialrådgiver Prosess og produkt

Elin Rasten Brunsdon

Prosjektleder Prosess og produkt

Stefania Gudrun Bjarnadottir

Prosjektleder (permisjon) Prosess og produkt