Hva leter du etter?

Foredling


Kjøttkvalitet

Det finnes mange former for kjøttkvalitet, og hva som er viktigst avhenger av hvem du spør. For forbruker er spisekvalitet ofte viktigst, men vi er også opptatt av sunnhet, og vi forutsetter både høy etisk og hygienisk kvalitet. For bonden er det slaktekvaliteten som avgjør betalingen, samtidig som etisk produksjon er en betingelse. For kjøttbedriften er også den teknologiske kvaliteten avgjørende både for økonomi og produksjon. Animalia jobber med kvalitet gjennom hele verdikjeden.

Spekemat 

Spekeskinke produseres i hovedsak i områder av verden der det er svineproduksjon og det er brukbart klima for speking. Vi finner spekeskinkeproduksjon bl.a. i USA, Europa og Kina. Både religion og behovet for oppfôring begrenser bruken av svinekjøtt i verden. I motsetning til grisen, så klarer sauen seg for en stor del på egen hånd og uten oppfôring, også i områder med ulendt terreng og lite kulturbeite. Det gjenspeiler seg i spredt saueproduksjon over store deler av verden. Likevel produserer vi fenalår bare i Norge. Fenalår er en unik norsk matskatt.


Ass. fagdirektør Kvalitet og foredling / Fagsjef - Prosess og produkt

Prosess og produkt

Tlf: 909 58 390
torunn.haseth@animalia.no

Prosjektingeniør

Prosess og produkt

Tlf: +47 917 49 792
alex.mason@animalia.no

Spesialrådgiver

Prosess og produkt

Tlf: 911 32 435
marianne.sodring@animalia.no

Prosjektleder

Prosess og produkt

Tlf: 481 65 350
elin.brunsdon@animalia.no

Prosjektleder (permisjon)

Prosess og produkt

Tlf: 974 14 412
stefania.bjarnadottir@animalia.no