Enzymaktivitet

En viktig råstoffegenskap som påvirker kvaliteten produksjon av og sluttkvaliteten til spekeskinke, er graden av enzymatisk nedbrytning av proteiner og fett (enzymaktivitet).

Det skilles mellom enzymer som bryter ned fett (lipolytiske) og enzymer som bryter ned muskelproteiner (proteolytiske). Hvor aktive disse enzymene er, altså hvor sterkt de bryter ned fett eller protein i kjøttet, er tidligere vist å være avhengig av dyrets alder på slaktetidspunktet.

Kjøttets innhold av proteolytiske enzymer er helt essensielt i forhold til kvaliteten i ferdige spekeskinker, spesielt skinker med lite salt som er modnet i lang tid. Kjøtt med for høy aktivitet kan gi skinker som er bløte i teksturen og oppleves rå, mens kjøtt med for lav aktivitet vil gi dårlig aromautvikling og lite moden lukt og smak i spekeskinken.

Lipolytiske enzymer har også stor betydning for spekeskinkekvaliteten. Det er særlig nedbrytningen av fettstoffet fosfolipider som man mener er viktig for smaks- og aromautvikling. Grisens fettsyresammensetning og fettfordeling i råstoffet til langtidsmodnet spekeskinke er av vesentlig betydning for smak, aroma og utseende hos ferdige spekeskinke.