Mål med Enzymgris II

Hovedmål

Kartlegge råstoffegenskaper som svinerase, levealder, proteolytisk potensiale og fettsyreprofil (lipolyse) for å bestemme hvilken rase og levealder som er best egnet til produksjon av norsk langtidsmodnet spekeskinke. Det er rasene Landsvin, Duroc og Hampshire og levealdrene 6, 7,5 og 9 måneder som er med i prosjektet.

Delmål

  1. Kartlegge kjemiske egenskaper i svinekjøtt fra aktuelle raser og dyr med ulik slaktealder med tanke på enzymaktivitet; proteolytisk potensiale og fettsyresammensetning i ferskt svinekjøtt
  2. Kartlegge betydningen av ulike prosessbetingelser på sensorisk og kjemisk kvalitet av langtidsmodnet spekeskinke
  3. Kartlegge effektene av svinerase og slaktealder sensorisk for å finne det optimale råstoff til spekeskinkeproduksjon

 

Delmål proteom (stipendiat 1)

  1. Kartlegge endringer i proteomet i råstoffet og undersøke sammenhengen mellom proteom og kjemiske egenskaper
  2. Kartlegge proteolytisk potensiale i ferdig spekeskinke med forskjellig prosesstid fra ulike raser og slaktealdre 
  3. Undersøke sammenhengen mellom proteomanalyser av råstoff og langtidsmodnet spekeskinke samt sensoriske og kjemiske resultater

 

Delmål lipolyse (stipendiat 2)

  1. Kartlegge fettsyresammensetningen i ferdig spekeskinke med forskjellig prosesstid fra ulike raser og slaktealdre
  2. Undersøke sammenhengen mellom kjemiske, nedbryningsprodukter fra lipider og sensoriske resultater
  3. Undersøke sammenhengen mellom fettsyresammensetningen samt nedbrytningsprodukter, sensoriske og kjemiske egenskaper og proteomdata