Forbrukerfokus: Spisekvalitet

Spisekvalitet, eller sensorisk kvalitet, er kjøttets mørhet og tekstur, saftighet, smak, lukt og farge, og alle ledd i verdikjeden påvirker spisekvaliteten. Saftigheten påvirkes bl.a. av vannbindingsevnen, mekanisk mørning og varmebehandling. 

Smak, lukt og farge avhenger av mange faktorer som for eksempel dyreslag, fettet, eventuell kastrering av hanngris, og behandling av kjøttet på slakteri, i industrien og hos forbruker. Mørhet er viktigste kvalitetsparameter når kjøttet spises. Mørt kjøtt er det motsatte av seigt kjøtt. Det har ikke noe med saftighet å gjøre, kjøtt kan for eksempel være både seigt og saftig, eller både mørt og tørt.

Mørheten til kjøtt er et resultat av egenskaper ved dyret før slakting, selve slakteprosessen, lagring/modning, og forbrukers håndtering av kjøttet. Av dyrets egenskaper før slakting er dyrets alder spesielt viktig, samt dyrets vekt, avl, kjønn, rase, og eventuelt stress knyttet til transport og håndtering før slakting. I motsetning til hva mange tror, kommer de møreste biffene fra kastrater, kviger og unge kyr, ikke fra unge okser. Under slakteprosessen er tid- og temperaturforløp under nedkjøling av slaktet i forhold til pH-fallethengemetode og elektrisk stimulering viktig. Av alt som påvirker mørheten er det ikke de biologiske faktorene men slakteprosessen som har størst betydning.