Hva leter du etter?

Klassifisering


Klassifisering innebærer å sortere slakt i ulike grupper på bakgrunn av kjøttfylde og fethetsgrad. I tillegg har slakt av ulike kjønn og ulik alder forskjellig anvendelse. 

Klassifiseringssystemet er grunnleggende for gjennomføring av jordbruksavtalen når det gjelder slakteproduksjon. Klassifiseringssystemet er også grunnleggende for markedsreguleringen av slakt. Det er kun enkelte kvaliteter av slakt som kan markedsreguleres. Klassifiseringen skal til enhver tid være lik i hele landet.


Fagsjef - Klassifisering

Klassifisering

Tlf: 915 47 910
morten.roe@animalia.no

Klassifiseringskonsulent

Klassifisering

Tlf: 971 81 240
halvor.mikalsen@animalia.no

Klassifiseringskonsulent

Klassifisering

Tlf: 900 98 718
asbjorn.lundsvoll@animalia.no

Klassifiseringskonsulent

Klassifisering

Tlf: 908 41 184
tore.hatmyr@animalia.no

Spesialrådgiver

Klassifisering

Tlf: +47 950 61 231
lars.erik.gangsei@animalia.no