Slaktestatistikk - gris

Dyreslag gris består av sju kategorier for slakting og klassifisering: slaktegris, purke skåldet, råne skåldet, gris flådd, purke flådd, råne flådd og VAK-gris (immunkastrerte hanngriser).

Her er statistikk for fire av disse kategoriene oppdatert pr. uke 50 - 18. desember 2021. I tillegg er det et eget oppsett for endringer i kjøttprosent.

Her er statistikk for de ulike kategoriene pr. uke 53 i 2020 - som også inneholder oppsummeringer fra tidligere år: