Klassifiseringshåndboka reinsdyr

Klassifiseringshåndboka for reindyrslakt inneholder regelverket for denne klassifiseringsordningen. Regelverket stiller krav til klassifisering, pussing av slakt, veiing og merking av slaktene.

Animalia drifter systemet på vegne av systemeieren. Klassifiseringssystemet er obligatorisk for alle reinsdyrslakteriene i Norge.