Slaktestatistikk - småfe

Dyreslag sau deles inn i seks kategorier for slakting og klassifisering: sau (voksne hunndyr), lam, ung sau, vær, geit og kje.

Her er statistikk oppdatert pr. uke 37. - 18. september 2021:

Her er statistikk for de ulike kategoriene pr. uke 53 i 2020 - som også inneholder oppsummeringer fra tidligere år: