060P Aspirantopplæring

I.D.: 060_Aspirantopplæring
Versjon: 12
Utarbeidet av: Morten Røe
Godkjent av: Klassifiseringsutvalget

1.Hensikt: Beskrive mål for opplæring av aspiranter. Ved å bestå eksamen fyller aspiranten de minimumskrav som Animalia stiller til godkjente klassifisører.

2. Omfang: Gjelder slakteriene og klassifiseringsaspirantene.

3. Ansvar og myndighet: ANIMALIA gjennomfører opplærings-programmet. Slakteriet har ansvar for påmelding av nye aspiranter og å sørge for at de har nok godkjente klassifisører.

ANIMALIA kontrollerer at opplæringsprogrammet følges, ev. kommentere avvik i besøksrapporter.

4. Mål: Animalia sitt mål for aspiranten at vedkommende skal tilegne seg de kunnskaper, ferdigheter og holdninger som kreves:

Tabell 1: Mål for aspirantopplæringen

Nr. Klassifisøren skal:
1 Kjenne bakgrunnen for klassifisering
2 Klassifisere slakt korrekt etter gjeldende system
3 Gjennomføre korrekt kontroll av pussing og merking av slakt. Initiere tiltak ved avvik.
4 Ha inngående kjennskap til regelverket for klassifisering
5 Ha inngående kjennskap til internkontroll
6 Kunnskaper om hva som påvirker klassifiseringsresultatet
7 Kunnskaper om konsekvensen av klassifisering

I tillegg skal aspiranten ha kunnskaper om husdyrproduksjon, slaktomsetning, det norske markedsreguleringssystemet, slakte- og skjærevirksomhet og hygiene.

Målet for praksisperiode er at aspiranten i løpet av et år skal klare å bestå alle eksamener. I tillegg skal aspiranten lære seg alle rutiner i forbindelse med pålagt internkontroll.

5. Program: ANIMALIA utarbeider en årlig kurskatalog som presenteres på animalia.no, med informasjon om opplæringsåret.

Tabell 2: Opplæringsprogrammet består av 4 deler + eksamen:

Nr. Aktiviteter Hva er hovedinnholdet i delprogrammene
1 Oppstartskurs Arrangeres i november, over 4 dager.
2 Praksisperiode Minimum 12 måneders praksis, påbegynnes senest 1/11 etter godkjent søknad.
3 Brevkurs Selvstudium via brevkurs, 4 brev må besvares
4 Vårkurs Fokus på slakting og hygiene. Repetisjonskurs i klassifisering.
5 Eksamen Teoretisk og praktisk eksamen i klassifisering. Arrangeres i november.

All undervisning skjer på norsk. Eksamen kan avlegges på engelsk.

6. Dokumentreferanse
Klassifisering001P Klassifisering002P
Klassifisering004S Klassifisering009S