061S Aspirantopplæring, påmelding

ID: 061S_Aspirant påmelding
Versjon: 15
Utarbeidet av: Morten Røe
Godkjent av: Klassifiseringsutvalget
Gyldig fra: 30. Juni 2016

1. Hensikt: Beskrive søknadsprosess for å bli aspirant.

2. Omfang: Gjelder alle som vil bli godkjent klassifisør.

3. Ansvar og myndighet: Slakteriet velger selv ut aspiranten. Slakteriet søker på vegne av aspiranten.

ANIMALIA vil formelt godkjenne søknaden. Når aspiranten er godkjent, opprettes det aspirantkontrakter på Kterm, på det enkelte dyreslaget.

4. Gjennomføring: Påmelding skjer på KTERM, Animalias dataverktøy. Søknad kan fylles ut når som helst i året. Frist er 1. september hvert år. Ikke vedlegg vitnemål eller attester.

Registrering av ny klassifiseringsaspirant skjer på KTERM. Link: http://kterm.animalia.no/kterm/klassifisoer/listAspiranter

I KTERM må slakteriet fylle ut følgende opplysninger:

Tabell 1: Persondata

Nr. Hva Krav
1 Fornavn Må fylles ut
2 Etternavn Må fylles ut
3 Epost Unik epostadresse må fylles ut

Epostadressen identifiserer personen i KTERM. Spesielt viktig hvis to personer har samme navn.

Tabell 2: Klassifisørdata

Nr. Hva Krav
1 Nr. Klassifisørnummer
2 Slakteri Slakteriets navn, søk i liste
3 Dyreslag Velg aktuelle dyreslag
4 Ansettelsesforhold Tekstfelt, stilling og ansettelsestidspunkt
5 Grunnutdannelse Kort beskrivelse av utdannelse
6 Arbeidserfaring Antall år og evt. annen arbeidserfaring

Klassifisørnummeret tildeles automatisk. Første ledige nummer.

Tabell 3: Opplæringsplan for aspirant

Nr. Ansvarlig: Ansvar for:
1 Klassifisør Utdannelsen til klassifisør
2 Primærproduksjon Opplæring om primærproduksjon
3 Slakting Opplæring om slakting
4 Skjæring Opplæring om skjæring
5 Administrative Opplæring om administrative rutiner

Faddere: Det oppnevnes en klassifisør som har ansvar for aspiranten i opplæringsperioden. Personer som har ansvar for annen praksis under praksisperiode må registreres som personer i KTERM.

Det skal gis en kortfattet beskrivelse av praksisen som skal gjennomføres. Maks. praksistid i andre fag er 5 dager.

Aspiranten oppretter brukerkonto i Kterm. For å få tilgang til KTERM så må det skrives inn et unikt brukernavn med passord.

5. Referanser
220Klassifisering002P
220Klassifisering060P