063S Aspirantopplæring, praksisperiode

ID: 063S_Aspirantopplæring, praksisperiode
Versjon: 10
Ansvarlig: Animalia
Utarbeidet av: Morten Røe, 13. oktober 2011
Godkjent av: Klassifiseringsutvalget
Gyldig fra: 19.10.2007

1. Hensikt: Beskrivelse av praksisperiode for klassifiseringsaspiranter.

2. Omfang: Gjelder alle aspiranter som skal delta i opplæringsprogram. Før sertifikatet utstedes må aspiranten ha fått godkjent sin praksisopplæring i henhold til praksisplan.

3. Ansvar og myndighet: Slakteriet har ansvar for gjennomføring av praksisperioden. Aspiranten skal klassifisere under veiledning av godkjent klassifisør. Denne godkjente klassifisør eller annen person har ansvar for gjennomføring av annen praksis. ANIMALIA har myndighet til å påse at praksisperiode gjennomføres etter oppsatt godkjent praksisplan.

4. Gjennomføring: Praksisperiode kan påbegynnes etter at aspirantsøknaden er godkjent. Den skal vare i 12 måneder.

Det settes opp en praksisplan for praksisperiode, den skal inneholde hvilke aktiviteter som skal gjennomføres i praksisperiode, hvor lenge aktiviteten skal vare og hvem som har ansvar for at aktiviteten gjennomføres. Det kreves kun gjennomført praksisperiode for fagområder hvor aspiranten mangler erfaring.

Praksisperiode:
1 Aspiranten skal ha klassifisert alle dyreslag/kategorier, et betydelig antall slakt, som er aktuelle for vedkommende sertifikat.

2 Aspirianten skal gis grunnleggende opplæring i hvordan et ferdig pusset/trimmet slakt skal være i henhold til varespesifikasjonene. Aspiranten skal i tillegg lære reglementet for merking av slakt.

3 Aspiranten skal i praksisperioden også ha opplæring i andre fagområder som primærproduksjon, slakting og skjæring. For disse fagområdene skal praksis være minimum 5 arbeidsdager pr område. Det kreves ikke ekstra praksis for områder hvor aspiranten har fagbrev eller godkjent praksis.

Vi har følgende fagområder:

Fagområde Omfang Innhold
Primærproduksjon Minimum 5 dager Storfehold, sauehold og slaktegrisproduksjon
Slakting Minimum 5 dager Slakting, pussing, merking, kjøttkontroll og hygiene
Skjæring Minimum 5 dager Praktisk skjæring og driftskontroll
Administrative rutiner Minimum 5 dager Avregning og salg av helt slakt (fakturering)

 

Dokumentreferanse
220Klassifisering060P
220Klassifisering061S