207S Storfe raser

ID: 207S_Storfe raser
Utgave: 2
Utarbeidet av: Morten Røe
Godkjent av: Klassifiseringsutvalget
Gyldig fra: 26. april 2018

1.  Mjølke- og kombinasjonsfe

Nr.

Navn

01

NRF

02

Jersey

03

Sidet trønder- og Nordlandsfe

04

Telemarkfe

05

Dølafe

06

Raukolle

07

Sør- og Vestlandsfe

08

Vestlandsfe

09

Holsteinsfe

10

Rødbroget dansk fe

11

Brown Swiss

12

Jarlsbergfe

13

Simmental Melk

14

Canadisk Ayrshire

15

Montbeliarde

16

Mørefe

17

Normande

 2.  Kjøttfe raser:

Nr.

Navn

21

Hereford

22

Charolais

23

Aberdeen Angus

24

Limousine

25

Simmentaler

26

Blonde d'Aquitaine

27

Scottish Highland

28

Tiroler Grauvieh

29

Dexter

30

Piemontese

31

Galloway

32

Salers

33

Chianina

34

Belgisk Blått fe

35

Mini Hereford

39

Wagyu

40

Jak (Bos Grunniens)

 3.  Krysninger/ Ukjent

Nr.

Navn

90

Krysning kjøttfe

91

Krysning mjølkefe

98

Krysninger

99

Ukjent